Z6_PPGAHG800HA1006G627PCV2QK0
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV2QA1

Областен съвет за превенция на домашното насилие

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 29.06.2022
Заповед №ОКД-16-002/15.10.2020 г.
Дата на публикуване: 15.06.2022

Заповед №ОКД-16-001/15.05.2019 г.
Дата на публикуване: 15.06.2022

Годишен план на ОСПДН за 2019 г.
Дата на публикуване: 15.06.2022

Годишен отчет - 2019 г.
Дата на публикуване: 15.06.2022

Годишен отчет - 2018 г.
Дата на публикуване: 15.06.2022