Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4C63
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4CE7
Държавна собственост Военни паметници Обществени поръчки Областна транспортна схема Дейност на комисии и съвети Списък на язовирите на територията на Област Разград page.public-registers.register-of-projects

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023