Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0605
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31K7

Програми

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

Програма за енергийна ефективност на област Разград за периода 2020-2025 г.

 

План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Разград за 2022 г.

 

Програма за намаляване на риска от бедствия на област Разград за 2021-2025 г.