Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE5GQ7
Z7_PPGAHG8001N9706G2MSGPM1OL6

Областна комисия "Военни паметници"

Дата на публикуване: 08.06.2022
Последна актуализация: 26.07.2022

Акт за създаване: Заповед № ОКД-09-02-01/16.01.2012 г.

 

Последна актуализация: Заповед № ОКД-09-001/26.01.2021 г.