Z6_PPGAHG8001N9706G2MSGPM1477
Z7_PPGAHG8001N9706G2MSGPM1CI7

Областна комисия по транспорт

Дата на публикуване: 09.06.2022
Последна актуализация: 17.08.2023

Акт за създаване: Заповед № 91/26.07.2011 г.


Последна актуализация: Заповед № ОКД-11-001/04.06.2020 г.