Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

Заплащането на услугите може да се извърши по следната банкова сметка:

 

Банкова сметка на Областна администрация Разград

 

Транзитна сметка - IBAN - BG38 CREX 9260 3111 2534 02, BIC CODE: CREXBGSF при - "ТОКУДА БАНК" АД.

 

и с платежна карта, чрез ПОС терминал, намиращ се в Центъра за административно обслужване - бул. "Бели лом" №37