Z6_PPGAHG8001N9706G2MSGPM1CT2
Z7_PPGAHG8001N9706G2MSGPM1SK5

Областна комисия за развитие на младежта и спорта

Дата на публикуване: 09.06.2022
Последна актуализация: 26.07.2022

Акт за създаване: Заповед № ОКД-13-01/21.08.2013 г.


Последна актуализация: Заповед № ОКД-13-002/21.12.2020 г.