Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EL0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31I4

Списък на язовирите на територията на Област Разград

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023