Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ

 

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран елетронен подпис (КУКЕП).

2. Притежава профил в Системата за сигурно електронно връчване.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания може да продължите към използването на Електронните услуги, предоставяни от Областна администрация Разград.

 

 Държавна собственост 

Регионално развитие и териториално устройство 

Правни и административно-технически услуги

Други административни услуги