Z6_PPGAHG8001N9706G2MSGPM12N6
Z7_PPGAHG8001N9706G2MSGPM1IE5

Постоянна комисия по продажба и замяна на имоти "Държавна собственост"

Дата на публикуване: 09.06.2022
Последна актуализация: 26.07.2022

Акт за създаване: Заповед № 463/27.09.2005 г.


Последна актуализация: Заповед № ОКД-12-001/19.05.2020 г.