Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S22
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52S23
История Климат и релеф Околна среда и природни ресурси Забележителности Туризъм Инфраструктура Работна сила

Общи сведения

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

Област Разград (също и Разградска област) е една от 28-те области на България. Съседни на областта са: област Силистра на североизток, област Русе на запад-северозапад, област Търговище на юг-югозапад и на изток се намира област Шумен. Общата площ на областта е 2637 km² при население 128 871 души (по експресни данни от преоброяване 2011). Пощенските кодове на населените места в област Разград са от 7200 (за град Разград) до 7499. МПС-кодът за област Разград е PP. Oбласт Разград е важен международен и републикански транспортен кръстопът, свързващ Централна Европа с Черноморието и Азия. През територията на областта преминават международният път Е 70 Русе-Варна, осъществяващ връзката между речно (на р. Дунав) и морско (на Черно море) пристанища на българска територия и П-класните републикански пътища П-49 Тутракан-Кубрат-Разград-Търговище и П-23 Русе-Кубрат-Исперих-Дулово.

 

На територията на Oбласт Разград  преминава железопътната линия Русе - Варна, която е на 5 км северно от административния център град Разград, в непосредствена близост до една от индустриалните зони на града. Линията обслужва не само националните, но и международните потоци и е вторият съставен елемент на регионалния транспортен коридор Русе - Варна. Общата дължина на ж.п. линията в областта е 92 км.
В период 2007 – 2011 г. са рехабилитирани и реконструирани участъци от второкласни и третокласни пътища със средства по Оперативни програми. Повишени са два участъка от общински пътища в нов третокласен път от Републиканската пътна мрежа. В резултат, дължината на третокласните пътища нараства с 5 км през наблюдавания период – от 283 км, става 288 км. В следствие на извършените дейности, към 2011 г. около една трета от населението на Област Разград е с подобрен транспортен достъп до населените места

 

Основен приоритети за Област Разград за следващия програмен период – 2014 – 2020 г. е изграждането на високоскоростен четирилентов път от гр. Русе до магистрала „Хемус” /проектът е заложен в Стратегията на ЕС за Дунавския регион 2014 – 2020 г./ и изграждането на магистрала „Хемус”, която трябва да премине в близост до областта.