Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

Работно време

  • Работното време на Областна администрация - Разград е от 9:00 ч. до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.
  • Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване. В случаите, когато в 17:30 ч. има чакащи потребители на административни услуги във фоайето пред гишето в администрацията, работата на звеното за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

Данни за кореспонденция

 

Тел.:  084 / 616 201 – Областен управител чрез технически сътрудник

Факс:  084 / 662 114 – Областен управител чрез технически сътрудник

Тел: 084 / 616 219 - Връзки с обществеността