Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GL7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O23

Постоянна областна епизоотична комисия

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 27.06.2022

Акт за създаване: Заповед № ОКД-08-02/21.08.2013 г.

Последна актуализация: Заповед № ОКД-07-003/02.10.2020 г.