Z6_PPGAHG800HA1006G627PCV2414
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV2470

Областен съвет по условия на труд

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 26.07.2022

Акт за създаване: Заповед № 338/12.11.2009 г.


Последна актуализация: Заповед № ОКД-02-001/02.06.2020 г.