Z6_PPGAHG800PC710606D73ME9752
Z7_PPGAHG800PC710606D73ME9N40

Община Самуил

Дата на публикуване: 12.05.2022
Последна актуализация: 21.06.2023

СамуилОбщина Самуил е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Разград. Общината се намира в източната част на област Разград. С площта си от 250,288 km2 заема 5-о място сред 7-те общини на областта, което съставлява 10,3% от територията на областта. 


Община Самуил се намира в централната част на Източната Дунавска равнина. Релефът ѝ е предимно хълмист, с надморска височина между 300 и 450 m. Южните райони на общината попадат в централните, най-високи части части на Самуиловските височини. Тук югоизточно от село Кривица, на границата с община Венец се намира максималната височина от 498,5 m на общината. Районите на север от Самуиловските височини попадат в централните части на Лудогорското плато, като релефът постепенно се понижава от юг на север. Северно от село Здравец, на границата с община Исперих, в коритото на река Ясенковец (десен приток на река Сенковец) е най-ниската ѝ точка – 240 m н.в.