Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT06G5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31K6

Харта на Областна администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване.