Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти Областна администрация Разград

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.08.2022

Точно наименование на администрацията


Областна администрация на област с административен център град Разград

Адрес: гр. Разград, бул.  "Бели лом" № 37А, ПК 7200

БУЛСТАТ: BG116045521