Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти Областна администрация Разград

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2023

Точно наименование на администрацията


Областна администрация на област с административен център град Разград

Адрес: гр. Разград, бул.  "Бели лом" № 37А, ПК 7200
 

Банкова сметка:

БУЛСТАТ: BG116045521
IBAN: BG38CREX92603111253402
BIC на Токуда Банк АД: CREXBGSF

 

Център за административно обслужване:

  • 084/616 213
  • delovodstvo@rz-government.org

    *Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера