Z6_PPGAHG800HA1006G627PCV2AD2
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV2Q03

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 26.07.2022

Акт за създаване: Заповед № ОКД-10-02-01/11.01.2012 г.


Последна актуализация: Заповед № ОКД-10-001/04.06.2021 г.