Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Община Разград

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 03.08.2022

РазградРазград е сърцето на една забележителна част от България, наречена Лудогорие - земя на древни цивилизации и култури, исторически дадености и богати традиции - негов дух и атмосфера, съчетание на автентичност и стародавни традиции с динамичното усещане за европейския ритъм на един модерен и жив град.

 

Името Лудогорие, с което назоваваме обширната хълмиста равнина в Североизточната част на страната, идва от богатството на вековни гористи масиви, които и днес са около една четвърт от общата площ на региона.

 

Изследователите смятат, че името на града идва от неговите по-стари варианти - Хазерграз или Хръзград. „Хезар" означава крепост, а „хръст" (кръст) идва да ни напомни за кръстопътното местоположение на града.

 

Историята ясно очертава Разград като естествен кръстопът, който още от древността свързва Европа с Азия и в който се пресичат важни търговски, културни и исторически траектории от античността до наши дни.

 

Днес Разград е модерен европейски град с отлично развита инфраструктура, добре оформена централна част, пояс от благоустроени по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 жилищни квартали и непрекъснато развиващи се промишлени зони, разположени около пътните артерии на града.

 

Общината се състои от 22 населени места.