Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV7

Държавни институции

Дата на публикуване: 26.07.2022
Последна актуализация: 21.06.2023

 

Държавните институции в област Разград са:

 

Териториални административни структури

Агенция за социално падпомагане

Регионална служба по заетостта