Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18C3
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENP0422
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR3IEG2

Общините в областта

Дата на публикуване: 01.08.2022
Последна актуализация: 09.08.2022

Общините в областта са: Община Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Цар Калоян и Самуил.