Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U34

Община Исперих

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 03.08.2022

ИсперихОбщина Исперих е разположена в централната част на Лудогорието, която е част от Дунавската равнина и е на важен кръстопът между градовете Разград и Силистра, Добрич и Русе. Община Исперих се намира в Разградска област и е в Североизточния планов регион. Община Исперих е втората по големина община в Разградска област с площ 405 кв. км.

 

Най-ранни следи от живот в землището на Исперих има от бронзовата епоха. В местността “Айорман” има останки от късноантично и средновековно селище.

 

Град Исперих е възникнал през 1545 година на мястото на това средновековно селище. Исперих е старо селище, под името Кемаллар се споменава в турски данъчен регистър от 1573 год. От 1934 год е преименувано на село Исперих. С указ № 38 обнародван на 02.02.1960 г. на Президиума на Народното събрание от 31 януари 1960 г. село Исперих е обявено за град.

 

Населението на Община Исперих към 2011 година наброява 22,692 жители, в т.ч. гр. Исперих 8,973 жители. Най-големите села са Подайва с 1,613 жители и Китанчево с 1,464. Най-малкото село пък е Конево с 95 жители.