Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Работна среща по отбранително-мобилизационна подготовка се проведе в Областна администрация

Дата на публикуване: 19.04.2024
Последна актуализация: 22.04.2024

Днес, 19 април, в Областна администрация - Разград се проведе работна среща по изготвянето на заявки за отсрочване на запасни и техника-запас за длъжностните лица от общинските администрации, имащи задължения по отсрочване. Присъстваха специалисти от общинските администрации отговарящи за тези дейности. Срещата бе открита от главния секретар на ОА Михаил Тодоров.

Подполковник Диян Желев, началник на Военно окръжие II степен Разград представи на участниците условията  и реда за отсрочване от повикване при мобилизация  за периода 2024-2025 година.

 Главният експерт в Областна администрация - Разград Николай Атанасов бе лектор по планиране  на граждански ресурси за отбрана и дейности по подготовка на документация за изграждане на военните паметници беше.