Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Обявление за електронен търг - продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в с. Ясеновец

Дата на публикуване: 15.11.2023
Последна актуализация: 15.11.2023