Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96

Антикорупция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 12.09.2022

Тук може да подавате сигнали за корупция.

 

Получените сигнали се завеждат в регистър в Областна администрация и се разглеждат от Областен обществен съвет за борба с корупцията.

 

На основание чл. 111, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

 

Подаване на сигнал