Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR7
Областен съвет по сигурност Областен съвет за интеграция на хората с увреждане page.commissions-councils.district-councils.four page.commissions-councils.district-councils.five page.commissions-councils.district-councils.six page.commissions-councils.district-councils.seven page.commissions-councils.district-councils.eight page.commissions-councils.district-councils.nine page.commissions-councils.district-councils.ten page.commissions-councils.district-councils.eleven

Областни съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.06.2022

1. Щаб за изпълнение на план за защита от бедствия и аварии

2. Областен съвет по сигурност

3. Областен съвет за интеграция на хората с увреждания

4. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград

5. Областен съвет за развитие

6. Областен съвет по условия на труд 

7. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

8. Областен съвет за енергийна ефективност 

9. Областен съвет за противодействие на корупцията 

10. Областен съвет за тристранно сътрудничество 

11. Областен съвет за превенция на домашното насилие