Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT06G4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31K5

Нормативни актове

Дата на публикуване: 16.06.2022
Последна актуализация: 21.06.2023

Конституция на Република България 

Кодекси 

Закони, касаещи дейността на Областните администрации

Правилници за прилагане на закони

 

Наредби

 

Устройствен правилник на областните администрации