Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Концепцията „Около поречието на река Бели Лом“ на община Разград, в която участва Областна администрация, с висока оценка

Дата на публикуване: 15.05.2024
Последна актуализация: 15.05.2024

Днес беше проведено онлайн заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион за планиране, в което участва заместник областният управител Надя Йорданова.

За председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избрана Таня Христова – кмет на община Габрово. Досега председател беше кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Приета беше Информационна стратегия за запознаване на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.

Най-важната точка от заседанието беше обсъждане и приемане на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на Европейския съюз към Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране.

Този документ включва комбинации от проекти, наречени концепции за интегрирано териториално развитие, които да имат комплексен принос за развитието на съответните общини и области.

Концепцията за интегрирано териториално развитие от нашата област, беше разработена от Община Разград и се нарича „Около поречието на река Бели Лом“. Партньори в нея са Областна администрация Разград, общините Лозница и Цар Калоян и др. Тя включва редица проекти, които ще допринесат за социално-икономическото развитие на региона ни. 

По време на първия етап на процедура за предварителен подбор за финансиране със средства от Европейския съюз на концепции за интегрирани териториални инвестиции, бяха отсяти 18-те най-качествени концепции. Те са от петте области на Северен централен район – Разград, Русе, Габрово, Велико Търново и Силистра.

Вторият етап на оценка включваше допълнителна оценка на тези 18 концепции от членовете на Регионалния съвет за развитие по определени критерии. На този етап концепцията от Разград събра най-много точки и благодарение на това, тя зае седмо място в окончателното класиране, което на този етап й осигурява финансиране.