Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕРИ ГОТОВНОСТТА НА ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ФИРМИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЛАСТТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Дата на публикуване: 07.12.2022
Последна актуализация: 16.06.2023

Днес, 7 декември 2022 г., по инициатива на Областния управител на област Разград Драгомир Златев, се проведе работна среща за проверка готовността на отговорните институции и фирми за поддържане на Републиканската пътна мрежа в областта ни при зимни условия.

 По време на проведеното в кабинета на Областния управител съвещание, за извършените досега подготвителни дейности докладваха директорът на Областно пътно управление Разград – инж. Людмил Янев, началникът на сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Разград – главен инсректор Теодор Тодоров и управителите на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД, „БИТУМИНА ГмбХ –БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД от Консорциум „ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019“, с който има сключен договор за поддръжка на 505 –те километра от републиканската пътна мрежа в област Разград.

Представителите на фирмите посочиха, че имат дългогодишен опит в поддържането на пътища при зимни условия и добре познават особеностите на пътната мрежа в Лудогорието. Те увериха Драгомир Златев, че разполагат с повече машини, отколкото е заложено в оперативния план и ще имат готовност да включат допълнителната техника при необходимост.

Областният управител отправи апел към отговорните страни да бъде осигурена проходимостта на пътната мрежа в по време на коледните и новогодишни празници и да не се допуска затваряне на пътната мрежа към големите градове.

Драгомир Златев изиска да се обърне особено внимание на проблематичните пътни участъци в област Разград, като например пътища с голям наклон. Той препоръча в тези участъци да се съсредоточи подходяща техника и при прогноза за лоши метеорологични условия, да се спират тировете с неподходящи за сезона гуми.

Управителите на фирмите докладваха, че профилактично третират пътищата преди празниците, освен при виелици и обилен снеговалеж. Те декларираха, че разполагат и използват по-мощни машини в трудните терени.

Участниците в съвещанието се обединиха около мнението, че от ключово значение за качественото поддържане на пътищата през зимата е добрата координация и съгласуваност на действията на отговорните институции.

 

Фирмите за зимно почистване обявиха пред областния управител, че са готови за студовете

  Фирмите, ангажирани със зимното почистване на пътищата от републиканската мрежа, и всички отговорни институции декларираха пред областния управител Драгомир Златев, че са подготвени за студовете и свързаните с тях усложнения. Това стана днес на работна среща, проведена по инициатива на областния управител.   

  В заседанието участваха управителите на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД, „БИТУМИНА ГмбХ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД от консорциум „ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019“, директорът на Областно пътно управление Разград инж. Людмил Янев и началникът на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР-Разград  главен инспектор Теодор Тодоров.

  Представителите на фирмите посочиха, че имат дългогодишен опит в поддържането на шосетата при зимни условия и добре познават пътната мрежа в региона. Те увериха Драгомир Златев, че разполагат с достатъчно техника и могат при необходимост да включат допълнителни машини.

  Областният управител призова участниците в работната среща да направят всичко необходимо, за да не се стигне до затваряне на пътища към големите градове и да бъдат осигурени нормални условия за движение по време на коледните и новогодишните празници. Златев подчерта, че трябва да се подходи особено внимателно към проблематичните участъци, като тези с голям наклон. Той препоръча при прогнози за лоши метеорологични условия да се спират тировете с неподходящи за зимните условия гуми.

  Управителите на фирмите обявиха, че са подготвени за всякакви ситуации, че профилактично обработват пътищата преди празниците и разполагат с по-мощни машини за проблемните участъци.