Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

ПРИЗИВ ЗА ПОМОЩ от Областния управител на област Разград

Дата на публикуване: 10.11.2023
Последна актуализация: 10.11.2023

Обръщам се към Вас с молба да помогнем на жителите на село Лъвино, община Исперих, пострадали от сполетялото ги на 4 ноември природно бедствие.

Уважаеми жители на област Разград,

Обръщам се към Вас с молба да помогнем на жителите на село Лъвино, община Исперих, пострадали от сполетялото ги на 4 ноември природно бедствие.

Всички отговорни институции бяха задействани за преодоляване щетите от бедствието и възстановяване на населеното място.

Към момента най-голяма е потребността от майстори на покриви.

Моля всеки, който желае да помогне (възмездно или безвъзмездно) да се свърже с нас на телефонен номер 0885 928 686 или с отговорен служител на Община Исперих.