Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният и зам. областният управител откриха първите заседания на Общинските съвети на Кубрат, Исперих и Самуил

Дата на публикуване: 09.11.2023
Последна актуализация: 10.11.2023

Областният управител Владимир Димитров откри първите заседания и на новоизбраните общински съвети на общините Кубрат и Исперих. Общинските съветници, заедно с преизбраните кметове: на Кубрат - Алкин Неби и на Исперих - Белгин Шукри, както и с кметовете на населени места, положиха клетва за встъпване в местната власт.

„Ще се наложи в работата си да загърбите всякакви политически пристрастия и да се водите само от интереса на избирателя. Бъдете гласът на местната власт – честни, открити и верни на интересите на общината. Това е основното, което трябва да ви води“, им каза в приветствието си Владимир Димитров.

В двете общини първа точка от дневния ред на заседанието бе изборът на председател на Общинския съвет. Общинският съвет в Кубрат ще бъде председателстван през мандат 2023-2027 от Нуршен Халилова от ДПС.

В община Исперих местният парламент преизбра стария председател – Бейти Бекир от ДПС. Две извънредни докладни бяха също част от дневния ред. С гласуване на една от докладните общинските съветници дадоха съгласие за финансова помощ в размерна 60 хил.лв. за пострадалите семейства при бурята в село Лъвино.

Втората докладна, която се прие, бе за създаване на Обществен съвет за пострадалите семейства в Лъвино за разпределение на средства и управлението им.

Заместник областният управител Ивелина Игнатова откри сесията на Общински съвет – Самуил, където за кмет на община положи клетва досегашният кмет Джевдет Азис, издигнат от ДПС. Там за председател на Общинския съвет бе преизбран Бейтула Сали.