Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Поздравление

Дата на публикуване: 24.05.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

Уважаеми дейци на образованието,

културата и изкуството,

Уважаеми жители на област Разград,

 

Най-сърдечно ви поздравявам с най-светлия и най-обичания български празник - 24 май - Ден на българската писменост, просвета и култура.

На 24 май отдаваме своята почит и преклонение пред великото дело на солунските равноапостоли - Светите братя Кирил и Методий!

На този ден изказваме своята признателност към съвременните просветители – преподаватели, творци на свободното слово, дейци на просветата и културата. Те съхраняват и обогатяват нашата духовност, предават нейното богатство на следващите поколения, укрепват българското самосъзнание и възпитават достойни личности!

Желая от сърце творчески дух, вдъхновение и оптимизъм, много здраве и сили, решимост и единство, за да пребъде това свято дело, за да я има България!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Драгомир Златев,

областен управител на област Разград