Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

На Областна комисия „Военни паметници“ разясниха кои паметници, подлежащи на ремонт, могат да получат финансиране

Дата на публикуване: 19.03.2024
Последна актуализация: 26.03.2024

Днес, 19.03.2024 г. в Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Областна комисия „Военни паметници“. То бе ръководено от заместник областния управител Ивелина Игнатова.

Дневният ред включваше актуализация на данните в областен  регистър  на военните паметници и информация от община Разград за изпълнение на проекта за изграждане на мемориал на гарнизон Разград.

В заседанието участваха Радослав Симеонов – гл. експерт в Министерство на отбраната, подп. Д. Желев – началник ВО II степен Разград, Таня Тодорова – РИМ Разград; Николай Атанасов – секретар на комисия „Военни паметници“, Младен Аспарухов -  Инициативен комитет „Военен мемориал гарнизон Разград и членове на комисията от общините – Разград, Завет, Лозница, Цар Калоян, Самуил и Кубрат.

С постановление на Министерски съвет № 298/13.12.2023 г., са одобрени  и финансирани  проектите за  опазване и поддържане на военни паметници на: Архитектурно-скулптурен паметник в с.Осенец община Разград на стойност 7640лв., Войнишки паметник-чешма в с. Богданци, община Самуил, на стойност 6034лв. и Войнишки паметник в с. Острово, община Завет, на стойност 1056.00лв.           

Радослав Симеонов разясни, че за финансиране ще подлежат само предложения, за които  анкетните карти отговарят на изискванията. По смисъла на закона не са военни паметници  тези на чужди войници  и граждани загинали на наша територия. При кандидатстване е необходимо да има актуална снимка и КСС.

Стана ясно, че след указания от Министерство на отбраната са отстранени пропуски в анкетните карти на военни паметници в пет общини. Дадени са указания на общините кои паметници нуждаещи се от ремонт и възстановяване могат да получат финансиране и  какъв е редът за кандидатстване и отчитане.