Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областна администрация ще участва в кампанията „Да изчистим България заедно“

Дата на публикуване: 14.09.2023
Последна актуализация: 14.09.2023

За поредна година Областна администрация се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“. Служителите на областна администрация планират екологична акция за почистване на еко-пътека до село Побит камък. Това ще се случи в събота – 16 септември, преди обяд.

Областна администрация има и редица организационни функции при провеждането на кампанията в област Разград. През изминалата седмица бяха разпределени на общините в областта консумативи за почистване – чували и ръкавици, осигурени от Регионална инспекция по околна среда и водите  - Русе. Освен това Областният управител осигури за общините ваучери за гориво за сметосъбираща техника, предоставени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Координатор на кампанията от Областна администрация ще обобщава и изпраща периодично данни до инициаторите на кампанията „Да изчистим България заедно“ – BTV Медия ГРУП за броя на почистените места, на доброволците и количеството събрани отпадъци.

Екологията и доброволчеството са сред основните приоритети в концепцията за социална отговорност на Областна администрация Разград.

Областният управител призовава всички жители на областта да се включат в кампанията и в събота всеки желаещ, да е дал своя принос в каузата за по-чиста природа.