Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ПРОВЕДЕНОТО В ИВАНОВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА РАБОТНА ГРУПА

Дата на публикуване: 29.11.2022
Последна актуализация: 29.11.2022

Областният управител на област Разград Драгомир Златев взе участие в последното за годината редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група,  което бе проведено днес в конферентната зала на Община Иваново, област Русе.

Домакин на срещата беше кметът на община Иваново Георги Миланов. Участие във форума взеха областният управител на област Русе Анатоли Станев, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, ръководители на институции към Министерството на земеделието и горите, земеделски стопани от крайдунавски области, както и румънска делегация, водена от заместник-председателят на Окръжния съвет в Гюргево и председател на СБРЗРГ Кристиян Анкулеску.

Възможностите за национално и европейско финансиране в сферата на земеделието и животновъдството отново бяха на фокус по време на заседанието. Особен интерес предизвика стартиралият наскоро прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Около 49 хил. лева е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Целта е млади земеделци да бъдат подпомогнати в проектите им, чрез които ще се подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на стопанствата на фермерите. Срокът за кандидатстване по процедурата е 6 януари 2023 г.

 

В рамките на заседанието бяха направени презентации на дейността на две водещи фирми в региона в сферата на земеделието. Едната от тях е „Разсадник – Божичен“ – произвеждаща декоративни растения, а другата е „Метал Груп ТТ“ ЕООД, която е сред лидерите в производството на оранжерии в цялата страна. След заседанието беше организирано посещение в двете предприятия, намиращи се в село Божичен, община Иваново за запознаване на място с тяхното производство.

Председателят на съвместната работна група Анатоли Станев изказа специални благодарности на областния управител на област Разград за подновеното членство на Областна администрация Разград в работата на комисията и за организираното през септември нейно заседание в производствената база на „Раломекс“ АД в град Завет.

Припомняме, че съвместната работна група функционира вече повече от 12 години в рамките на Асоциация „Еврорегион Данубиус“. Форумът се утвърди като един от най-ефективните инструменти за създаване на нови контакти между фермерите, както и за обмяна на добри практики на регионално и национално ниво.