Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Официално обръщение

Дата на публикуване: 19.11.2022
Последна актуализация: 19.11.2022

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия  се отбелязва всяка трета неделя на ноември. Решението е взето с резолюция на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации на 26 октомври 2005 г. В този ден светът почита паметта на всички хора, които са загубили живота си, попадайки в пътнотранспортна катастрофа. Човешките загуби от тежките произшествия на пътя променят съдбите и носят непоправими загуби не само на близките на пострадалите, но и на цялото общество.  

През 2022 г. на 20 ноември всички ние отново ще си спомним нелепите инциденти, в които деца, майки и бащи са останали без най-близките си, както и за всички други участници в движението по пътищата, които продължават да лекуват травмите си, получени в такива инциденти.

През последните години почти във всеки дом има по едно превозно средство, което активно се използва в движението по пътищата, а всеки един от нас в ежедневието си е пешеходец, водач или пътник. Не са малко и случаите, в които при пътни инциденти биват ранявани или губят живота си хора, които работят на пътя, защото някой е подценил ситуацията или е пренебрегнал основни правила.

Това е повод за пореден път да се обърнем към себе си  и да си дадем сметка доколко сме отговорни като участници в движението, каква е културата ни на пътищата и какви са уменията ни за реакция в критични ситуации. Това е повод да приемем, че усилията за опазване на човешкото здраве и живот от случаи на пътно-транспортни произшествия са отговорност не само на институциите, но и на семейството и организациите от неправителствения и бизнес сектора.

Призовавам в този ден всеки по своему да отдаде почит и да се присъедини към световните събития, посветени на деня в годината, отреден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните инциденти.

 

         Иван Демерджиев, служебен министър на вътрешните работи