Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q57
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U75

Контакти

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Пресцентър на Областна администрация Разград

Деница Дилова
Експерт „Връзки с обществеността“
Телефон: 084 / 616 219 - Връзки с обществеността
E-mail: pr@rz-government.org

 


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера