Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK3
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T7

Контакти АВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯ ВиК


 

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК от 10 00 до 12 00 часа

 

В КАБИНЕТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ,

СТАЯ 703 В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗГРАД

 

ПРИЕМА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ГРАФИК, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА

ТЕЛЕФОН 084/ 616 201

 


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Драгомир Златев
Председател

Адрес: гр. Разград  7200, бул. "Бели Лом" 37 А

Телефон: +359 84 616 201

Факс: +359 84 662 114

Е-mail: rz.oblast@rz-government.org

Стая: 703

БУЛСТАТ: BG116045521

Банкова сметка: Транзитна сметка - IBAN - BG38CREX92603111253402 - "ТОКУДА БАНК" АД.


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера