Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс - старши експерт

Дата на публикуване: 20.09.2023
Последна актуализация: 20.09.2023

Обява за конкурс - старши експерт

Класиране
Дата на публикуване: 20.10.2023

Система за определяне на резултатите
Дата на публикуване: 16.10.2023

Информация за датата на конкурса
Дата на публикуване: 09.10.2023

Списък допуснати - за сайта
Дата на публикуване: 09.10.2023

Условия по чл. 7 от ЗДСл.
Дата на публикуване: 20.09.2023

обявление конкурс старши експерт 2023
Дата на публикуване: 20.09.2023

Заявление за участие в конкурс
Дата на публикуване: 20.09.2023