Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Обявление за търг с тайно наддаване на сграда с идентификатор 61710.505.511.1

Дата на публикуване: 12.10.2023
Последна актуализация: 12.10.2023
Заповед ДС-16-3
Дата на публикуване: 27.11.2023