Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Обявление за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на три помещения - Заповед №ДС-16-006/10.11.2022 г.

Дата на публикуване: 10.11.2022
Последна актуализация: 10.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ
Дата на публикуване: 10.11.2022