Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Продажбата на недвижим имот - частна държавна собственост с идентификатор 37010.71.1 - с. Китанчево

Дата на публикуване: 17.03.2023
Последна актуализация: 17.03.2023
Решение № 3897-П
Дата на публикуване: 17.03.2023