Z6_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52G56
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52286

 

Анонимна анкета за проучване удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Разград

Анонимна анкета за проучване удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Разград
Използвали ли сте до сега административните услуги, предоставяни от Областна администрация Шумен
 
 
Центърът за административно обслужване (ЦАО) на удобно и лесно за достъп място ли е според Вас?
 
 
Времето през което бяхте обслужвани от нашите служители според Вас е:
 
 
Как оценявате качеството на обслужване при нас:
 
 
От къде получихте информация за предоставяните от Областна администрация Разград услуги:
По друг начин
 
Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с Областна администрация Разград?
 
 
Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
 

Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52284

Към момента няма анкети...