Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36I2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31E6

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 03.08.2022

Съгласно заповед, издадена от Областния управител на област Разград, е определено обособено работно място в Центъра за административно обслужване в Областна администрация гр. Разград, различно от двете работни места на служителите, находящо се на осмия я етаж в административната сграда на бул. „Бели лом“ №37а, за помещение за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация.