Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3643
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M4

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 19.08.2022

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация,създадена и съхранявана в Областна администрация-Разград.

За допълнителна информация:
Христина Христова - Старши експерт

тел.: 084/616 213

Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа