Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA0

Областен съвет за интеграция на хората с увреждания

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 26.07.2022

Последна актуализация: Заповед № РД-22-001/22.01.2019 г.