Z6_PPGAHG800HA1006G627PCV2OS6
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV2OD6

Областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 26.07.2022

Акт за създаване: Заповед № ОКД-09-02-01/16.01.2012 г.

 

Последна актуализация: Заповед № ОКД-01-001/26.08.2020 г.

Регистър Военни паметници
Дата на публикуване: 22.08.2023