Z6_PPGAHG8009D07060JENEGEPVC2
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGEPVM5

Областна комисия по заетост

Дата на публикуване: 08.06.2022
Последна актуализация: 08.06.2022

Акт за създаване: Заповед № 339/12.11.2009 г.

Последна актуализация: Заповед № ОКД-07-003/02.10.2020 г.

Заповед № ОКД-07-003/02.10.2020 г.
Дата на публикуване: 08.06.2022

Заповед № ОКД-07-001/02.06.2020 г.
Дата на публикуване: 08.06.2022