Z6_PPGAHG8001N9706G2MSGPM12I3
Z7_PPGAHG8001N9706G2MSGPM12H3

Комисия по чл. 7 от УПОА за работа с предложения и сигнали

Дата на публикуване: 09.06.2022
Последна актуализация: 26.07.2022

Акт за създаване: Заповед № 61/03.05.2011 г.


Последна актуализация: Заповед № ОКД-15-001/04.06.2021 г.