Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVI3M4
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVI315

Доклади

Дата на публикуване: 20.06.2022
Последна актуализация: 01.08.2022

Доклади на Областна администрация Разград за 2021 година

Доклади на Областна администрация Разград за 2020 година

 Годишен доклад на Областна администрация Разград за 2019 година

 Годишен доклад на Областна администрация Разград за 2018 година 

 Годишен доклад на Областна администрация Разград за 2017 година